2012/12/28

İnsanlar Yer Kürəsini Necə Məhv Edirlər? (1 Video)

Bu videoda tam 500.000 il bundan öncə Yer Kürəsində yaşayan insanların o gündən bu günə Dünyanın axrına çıxması, təbiəti, canlı aləmi yox etmələri yönündəki sürətli fəaliyyətləri maraqlı animasiya formasında göstərilib. İnanıram ki, hər kəs bu videodan özünə uyğun bir şəkildə dərs alacaq!

ShareThis