2014/10/07

Polislərdən Xeyirxah Əməllər (10 Şəkil)

     Dünyanın demək olar ki, əksər dövlətlərində ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək əsas vəzifəsi olan polislər xalq arasında pis reputasiyaya malikdir. Bu da onların ictimai qaydanı pozan şəxsləri kimliyindən asılı olmayaraq məsuliyyətə cəlb etmələri ilə əlaqədardır. Şəkillərdə isə polislərin heç də hər zaman "pis adamlarla" mübarizə aparmadığını, yeri gələndə, xeyirxah əməllər etməkdən də çəkinmədiyini görəcəksiniz.

ShareThis