2012/01/24

S**** Bu Dünyanın Ədalətini... :/ (4 Şəkil)

Bir çay evində ayrı-ayrı masalarda yalnız əyləşmiş bir oğlan və bir qız. Hər ikisi bir-birlərini bəyənsələr belə, böyüdükləri mühit bunu dillərinə gətirməyə, bir-birlərini çatdırmağa, imkan vermir. Ürəklərində tanış olmağı arzulasalar belə, bu, sadəcə xəyal olaraq qalır. Qız oğlan xoşuna gəlsə belə, bunu ona deyə bilmir, çünki böyüdüyü mühit tamamilə başqa cür olub, o, tərbiyəli bir qız kimi yetişib. Oğlanın da mühiti tam fərqli olub və o da mədəni, səviyyəli bir oğlan kimi böyüyüb, diskoteka, bar, əxlaqsız yuva həvəskarı olmayıb. Onların hər ikisi ədalətsizlikdən və bəxtsizlikdən şikayətlənir. Nəysə, şəkillərdə onların baxışaraq dillərinə gətirə bilməkdikləri sözləri ürəklərində demələrini və bu yolla aralarında keçəcək dialoqları görəcəksiniz...

Son yenilikləri Facebook Səhifəsindən bəyənərək də izləyə bilərsiniz...   

ShareThis