2013/07/21

Londonu "İşğal" Etmiş Qaraçılar (15 Şəkil)

Rumıniyanın Avropa Birliyinə daxil olmasından sonra orada yaşayan qaraçıların Avropa Birliyinə aid olan ölkələrə problemsiz gediş-gəlişinə şərait yarandı. Belə ki, vizasız gedişin mümkün olmasından istifadə edən qaraçılar hətta İngiltərəyə kimi yayılmış vəziyyətdədirlər. Bundan ən çox narahat olan isə onların çoxluq təşkil etdiyi yerlərdə yaşayan insanlardır. Qaraçılar parkları ələ keçiriblər və parklardan çıxmaqdan imtina edirlər. Bu da yerli sakinlərin parklarda istirahət etmək hüququndan məhrum olmasına səbəb olur. Digər tərəfdən yerli sakinlər onların həm özlərinə, həm də ətraf mühitə qarşı natəmizliyindən şikayətlənirlər. Hüquq mühafizə orqanları isə xırda xuliqanlıq və oğurluq hadisələrinin qaraçıların ölkəyə yayılmasından sonra daha da artmasına görə narahatlığını ifadə edir.

ShareThis