2012/12/21

Odlu Silahların Kütləvi Şəkildə Məhv Edilməsi (7 Şəkil)

Cənubi Amerikada yerləşən ölkələrdən biri olan Venesuelada bir müddət bundan öncə 34509 ədəd müxtəlif illərdə istehsal olunmuş, hazırlanmış fərqli kateqoriyalı odlu silahlar məhv edildi. Silahların kütləvi şəkildə sıradan çıxarılmasının bir neçə səbəbi var idi. Belə ki, silahların çox böyük əksəriyyəti ya qeyri-qanuni yollarla ölkəyə gətirilmiş, ya da  ölkədə kustar üsullarla gizli formada hazırlanıb mafioz qruplaşmalara satılan silahlar idi. Silahların məhv edilməsində başlıca məqsəd isə, ölkədə kriminogen vəziyyətin aşağı salınmasına nail olmaq olmuşdur.
ShareThis