2012/11/29

Kürk Görən Qadınlar (Video)

Kürk görən bütün qadınların ona göstərdikləri münasibət eynidir. Fərqi yoxdur, ibtidai icma quruluşundakı qadınlar olsun, ya da müasir dövrün qadınları... :))

ShareThis