2012/08/15

Dünyanın Ən Gözəl Bambuk Ağaclarından İbarət Meşə (12 Şəkil)

Dünyanın ən gözəl bambuk ağaclarından ibarət meşə Yaponiyada yerləşir və bu yaşıllığın adı "Saqano"dur. Ağaclar bu meşəyə o qədər füsunkar görkəm vermişdir ki, hər il yüzminlərlə insanın bura səfər edib gözəl mənzərəyə tamaşa etməsinə şərait yaradır. Yeri gəlmişkən, bambuk böyüyüb inkşaf etməsi baxımından çox qəribə bir bitkidir. Belə ki, əvvəlcə bu bitkinin toxumu torpağa əkilir, daha sonra o, sulanılaraq gübrələnilir. Birinci və ikinci il toxumda heç bir dəyişiklik olmasa da, toxuma su verilməsinə davam edilir. Üçüncü və dördüncü illərdə də toxumda heç bir dəyişiklik baş vermir. Buna baxmayaraq, ona su verilir, qayğı göstərilir. Nəhayət, beşinci ilin sonlarına doğru toxum qeyri-adi bir sürətlə inkişaf etməyə başlayır və 6 həftə kimi qısa zamanda hündürlüyü 27 metrə çatan bir bambuk ağacına çevrilir.
ShareThis