2011/04/24

Ən Uğursuz Arxitekturalar və Binalar (22 Şəkil)

Yanlış planlaşdırma, savadsızlıq, təcrübəsizlik baxın ortaya 
necə anormal tikililərin çıxmasına səbəb olur!
22 ŞəkilShareThis