2011/04/24

Müxtəlif Toy Mərasimləri (30 Şəkil)

Toylar, toylar, toylar...
Tarix boyu keçirildi bu mərasim... 
Hər dövlətdə, hər xalqda, hər cəmiyyətdə özünəməxsus şəkildə...
Ancaq bu şəkillərdə keçirilmiş toy mərasimini daha öncə görmədiniz və bu, heç mümkün olan şey də deyildi... :))
30 ŞəkilShareThis