2011/04/27

Ekoloji Çirklənmənin Ən Yüksək Səviyyəsi (26 Şəkil)

İnsan təbiəti nə qədər çirkləndirirsə çirkləndirsin, əslində təbiətin müəyyən zaman sonra öz əvvəlki vəziyyətini bərpa etmək imkanı vardır. Lakin insanlar tərəfindən təbiətə olan və ona qarşı aparılan vəhşi münasibət təbiətə ciddi ziyan vurur. Nəticə etibarı ilə artıq əvvəlki vəziyyətin bərpa olunmasına uzun əsrlər lazım olur...
Kim qazanır? - Kim itirir?
Dünyada yaşayan biz olduğumuza görə, ən böyük itkilə - sağlamlığımızı itirməklə də elə biz üzləşirik.
26 ŞəkilShareThis