2011/04/27

Ölüm Vadisində baş verən proseslər açıqlana bilmir (15 Şəkil)

Hərəkət edən daşlar...
Heç bir formada izah oluna bilmir ki, yüzlərlə kg ağırlığında olan daşlar necə hərəkət edirlər. ABŞ-in Nevada və Kaliforniya ştatları arasında yerləşən Ölüm Vadisi adı verilən yerdə qeyd etdiyim bu proses uzun illərdir ki, baş versə də hələ də heç bir məntiqi açıqlaması yoxdur. Uzun müddət aparılan müşahidələr də heç bir nəticə vermir. Ağla gələn ilk variant küləyin təsiridir. Ancaq Ölüm Vadisində yüzlərlə kg ağırlığında olan daşları hərəkət etdirə biləcək səviyyədə küləklər olmur. Digər maraqlı cəhət isə eyni bir yerdən hərəkət edən daşlar hər biri müxtəlif istiqamətlərə doğru hərəkət edir və bir-biri ilə də toqquşmurlar...
15 Şəkil
ShareThis